Onze visie:

Het Avontuur in Hoef en Haag is een nieuwe basisschool die werkt vanuit de overtuiging dat de kinderen eigenaar zijn van hun ontwikkeling. Zij worden hierbij uitgedaagd en begeleid door de volwassenen om hen heen. In veiligheid bereiden wij de kinderen voor op deelname aan een samenleving die voortdurend verandert.

onze visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig blijven en uitdaging krijgen. Daarom werken de kinderen op hun eigen niveau. Per vak zijn de kinderen onderverdeeld in niveaugroepen, waarbij zij niet aan hun leeftijdsgenoten gebonden zijn. De kinderen werken volgens een eigen plan, waarbij ze hun doelen volgen.

Naast het werken in niveaugroepen werken wij  in teams. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een team. In de teams maken zij kennis met de wereld om hen heen, ontdekken zij hun creatieve talenten en ontwikkelen zij hun sociale vaardigheden.

Zo halen wij het beste in de kinderen naar boven: de kinderen leren op hun eigen niveau in de niveaugroepen en zij leren samen te leven, te werken en te leren in de teams.

Op Het Avontuur vullen de kinderen hun rugzak met ervaring, kennis en vaardigheden om de toekomst mee in te gaan. Het Avontuur komt midden in het nieuwe Hoef en Haag te liggen en vormt daar een plek om elkaar te ontmoeten en samen te bouwen aan een fijne school.