De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van je kind. Een nieuwe fase breekt aan en natuurlijk wil je een school waar je kind zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Een school die aandacht heeft voor kinderen en die ouders en kinderen betrekt bij het leerproces. Je bent van harte welkom om te komen kijken bij ons op school.

Wanneer er interesse is in het onderwijs op Het Avontuur, nodigen wij ouders van harte uit voor een kennismakingsgesprek. Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf drie jaar. Enkele weken voor de derde verjaardag, gaan wij graag met ouders in gesprek. Wij geven dan alle informatie over het onderwijs op Het Avontuur. Alle vragen die er zijn, proberen wij te beantwoorden. Tijdens dit gesprek geven wij uitleg over ons onderwijs, bespreken we de aanmeldingsprocedure en geven wij een rondleiding. Mailen kan naar infohetavontuur@fluenta.nl of bellen naar 0347-215005.

Wanneer ouders na het kennismakingsgesprek en de rondleiding enthousiast zijn geworden over Het Avontuur, dan kunnen kinderen ingeschreven worden vanaf drie jaar. Het is belangrijk dat wij alle informatie van ouders ontvangen die wij nodig hebben voor de juiste begeleiding van het kind. Na aanmelding ontvangen wij graag (indien aanwezig): het overdrachtsformulier peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of een onderwijskundig rapport bij overstap van een andere basisschool.

Wanneer het kind van een andere school komt, wordt er gekeken naar aspecten die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelingsproces van het kind. Daarbij zijn de volgende elementen van belang: 

  •  het welbevinden van het kind;

  •  het welbevinden van de andere kinderen; 

  •  de groepssamenstelling en de ontwikkelingshulp vragen van het team waarin het kind geplaatst gaat worden;

  • of de school in voldoende mate aan de benodigde ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. Hiervoor wordt contact opgenomen met de huidige school.

Uiteindelijk willen wij dat alle kinderen het onderwijs ontvangen dat het beste bij hen past.

Wanneer er al een broer of zus op Het Avontuur zit, is een gesprek niet nodig, maar is het wel noodzakelijk dat wij het aanmeldingsformulier ontvangen. Het kind heeft dan gegarandeerd een plek bij ons op school.