Day a Week School, voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen

Home

In Vianen biedt Stichting Fluenta ‘Day a Week School’ (DWS). Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen. Een van de doelstellingen is dat de leerlingen ‘leren leren’. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te vergroten en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan onder andere zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan uit filosofie, wiskunde, team uitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels. Een DWS groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden die wekelijks samenkomen. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht van Stichting Fluenta.

Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen DWS het meest nodig hebben. De leerlingen uit de groepen 5 (en in het eerste jaar van deelname ook uit de groepen 6 en 7) krijgen daarbij uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de leerlingen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door een IB-er. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces).