Bewegend leren

Beweging vinden wij belangrijk.

bewegend leren

Voor kinderlichamen is stilzitten helemaal niet natuurlijk. Beweging is waar zij om vragen. Langdurig stilzitten is vooral voor jongens extra moeilijk -door een hoog gehalte testosteron- hebben zij, nog meer dan meisjes, behoefte aan regelmatig bewegen. De kinderen stil laten zitten, waarschuwen en herhaaldelijk vragen om zich te concentreren is niet wat wij willen. Reden genoeg om te onderzoeken op welke manier je bewegen en leren kunt combineren om te komen tot hogere opbrengsten en meer leerplezier.

Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Daarnaast vergroot bewegen het plezier in leren, verhoogt het de betrokkenheid en laat onderzoek zien dat je makkelijker leert en het geleerde langer onthoudt. Door beweging bij leren wordt ook tegemoet gekomen aan kinderen met leermoeilijkheden. Kinderen met bijvoorbeeld dyslexie zijn vaak gebaat bij een aanpak die bewegen en leren verbindt.

Beweging zorgt ervoor dat de verbinding met elkaar gestimuleerd wordt. Je werkt samen en leert omgaan met elkaars mogelijkheden. Dit komt de sfeer in de school ten goede. Genoeg redenen om met elkaar in beweging te komen.