Engels op Het Avontuur 

Iedere woensdag is het Engelse dag op Het Avontuur.
Engels horen en zien we overal. Engels maakt dus al onderdeel uit van de wereld van de kinderen. De meeste kinderen zijn vaak als vanzelf gemotiveerd om deze taal te leren, omdat ze het onder andere op tv horen. Engels wordt ook steeds meer als voertaal gebruikt in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven.

Om kinderen hier goed op voor te bereiden, leren ze op Het Avontuur Engels van jongs af aan. In de kleutergroepen maken kinderen spelenderwijs kennis met de taal, door spelletjes te spelen en liedjes te zingen. Door vroeg te beginnen met vreemde talen, is de drempel om een vreemde taal te spreken minder hoog, waardoor ze vrijer zijn om zich te uiten. De basisvakken zoals spelling, rekenen, taal en lezen worden niet in het Engels gegeven.

engels