ICT
Wij zetten ICT-middelen in voor goed onderwijs: om kinderen op hun niveau te laten werken, om de wereld te ontdekken en ICT biedt mogelijkheden om kinderen op hun creativiteit aan te spreken. Op Het Avontuur ontdekken wij de toekomst!

ict

Digitaal rekenen
Wij verwerken in team 2 gedeeltelijk en in team 3 volledig de rekenopdrachten digitaal, omdat er veel voordelen zijn:

-De digitale software bepaalt continue het niveau waarop de kinderen werken en past de opgaven hierop aan. Kinderen die meer uitdaging aankunnen, krijgen dus moeilijkere opdrachten;

-Kinderen krijgen directe goed/fout feedback. Zij kunnen daardoor meteen zelf aan de slag door van strategie te veranderen of om hulp te vragen bij een klasgenoot of leerkracht. Een kind hoeft nooit meer te wachten tot de schriften zijn nagekeken of tot de leerkracht langskomt;

-Kinderen zien welke doelen zij behaald hebben en welke doelen aan gewerkt wordt;

-Doordat de feedback en de resultaten ook direct in het systeem van de leerkracht komen, kunnen zij voortdurend de voortgang van de kinderen in de gaten houden en hun instructies aanpassen. De administratieve tijd die de leerkracht hier niet aan kwijt is, kan goed gestoken worden in de voorbereiding van de activiteit, want de instructie geeft de leerkracht nog helemaal zelf. Een goede les is afhankelijk van de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht. ICT is in dit geval een goed middel ter ondersteuning.

ICT vaardigheden
Vanuit nieuwsgierigheid gaan de kinderen op het Avontuur onderzoek doen naar verschillende onderwerpen. Voor dit onderzoek gebruiken de kinderen ICT om informatiebronnen op te zoeken. Het is de taak van de leerkracht om de leerlingen hierin te begeleiden. Hoe gebruik je veilig het internet, hoe vind je de juiste informatie en hoe verwerk je dit?

Programmeren
Wanneer onze kinderen over misschien 10 of 15 jaar aan het werk gaan, bestaan er beroepen die wij nu nog niet kennen. Er is steeds meer vraag naar mensen die met één of meerdere programmeertalen uit de voeten kunnen. Programmeren is eigenlijk het oplossen van ingewikkelde puzzels. Dit maakt programmeren niet eenvoudig, het is best complex. De directe feedback bij programmeren (iets werkt, of het werkt niet) levert een belangrijke les op: fouten maken is noodzakelijk. Door fouten te maken en vervolgens door te zetten, kom je steeds een stapje verder. Een belangrijk leerproces!

Leren programmeren is ook ‘maken’: het is een andere manier om ideeën tot leven te wekken. Kinderen kunnen een eigen app of game ontwerpen, waarbij ze op hun creativiteit worden aangesproken. Kinderen leren hoe een algoritme werkt en leren daardoor te begrijpen hoe zoiets als een ‘filterbubbel’ ontstaat. In tijden van nepnieuws en factchecking is het belangrijk om te begrijpen hoe bepaald nieuws tot je komt. In de toekomst zal dit alleen maar meer worden, wanneer kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol krijgt.