Vragen & antwoorden | Ontwikkelingen Hoef en Haag

Verandert het onderwijsaanbod van Het Avontuur?

Wij spelen in op relevante ontwikkelingen binnen het onderwijs en zorgen dat ons onderwijsaanbod aansluit bij de behoeften van onze leerlingen. Het gegeven dat wij straks de enige basisschool in Hoef en Haag zijn, heeft geen directe invloed op ons aanbod. Aan thematisch werken, het werken in niveaugroepen, Avonturendagen, seizoensfeesten, etc houden we vast.

Komen er leerlingen van Leef naar Het Avontuur?

De ouders van basisschool Leef moeten opnieuw een schoolkeuze maken. Zij zijn volledig vrij in hun keuze. Wij organiseren informatiebijeenkomsten op 20 april en 10 mei om 19.00 uur om ouders kennis te laten maken met onze school(aanpak). 

Is er plek voor de leerlingen van Leef op Het Avontuur?

Voor de leerlingen die ingeschreven worden voor 1 juni 2022 hebben wij gegarandeerd plek na de zomervakantie. Wij gaan ons uiterste best doen om ook leerlingen die later ingeschreven worden te kunnen plaatsen. 

Vanaf wanneer kunnen nieuwe leerlingen een overstap maken?

Gezien het huidige aantal geplaatste leerlingen, het beperkte aantal beschikbare lokalen en het behoud van de rust die nodig is voor goed onderwijs, kunnen tot de zomervakantie op Het Avontuur geen extra leerlingen geplaatst worden. Er is wel ruimte voor de leerlingen die voor 1 april 2022 zijn ingeschreven.

En als mijn kind al ingeschreven staat op Het Avontuur?

Voor de leerlingen die zich al hebben ingeschreven, is er gewoon de beloofde plek. Zij starten op de afgesproken datum of in overleg met de betreffende leerkracht.

Wat wordt de samenstelling van het team?

Ons team bestaat inmiddels uit elf onderwijsprofessionals. Ondanks dat we nog geen zicht hebben op het aantal nieuwe leerlingen hebben we alvast vacatures uitstaan. Delen van deze vacatures binnen het netwerk wordt zeer gewaardeerd:

Hoe zorgen jullie ervoor dat er voldoende leerkrachten zijn?

De vacatures voor leerkrachten, een administratief medewerker en conciërge staan al uit. Daarnaast gaan we de directie uitbreiden. De werving voor een adjunct-directeur start binnenkort.

Corrie van der Sar, een ervaren directeur binnen Stichting Fluenta, is de komende maanden één dag in de week werkzaam op Het Avontuur. 

Hoe ziet de groepsindeling er uit?

Zodra we beter inzichtelijk hebben hoeveel nieuwe leerlingen er starten, zullen we de groepsindeling maken en communiceren. Wel staat vast dat de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 3 een team blijven vormen.

Blijft mijn kind bij vriendjes en vriendinnetjes in de klas?

Een evenwichtige groepsindeling is ons uitgangspunt en daarom houden we rekening met de volgende aspecten:

  • Verhouding jongens en meisjes
  • Verhouding leerlingen van Het Avontuur en Leef
  • Aansluiting bij klasgenootjes
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling

Met de leerkrachten van Leef zorgen we voor een goede overdracht en groepsindeling.

Is er voldoende ruimte in het nieuwe schoolgebouw?

Na de zomervakantie starten we met alle leerlingen van Het Avontuur en de aangemelde leerlingen van Leef in het nieuwe schoolgebouw. We hebben hier voldoende ruimte en kunnen groeien naar 328 leerlingen. De ruimtes van Leef worden straks door het Avontuur in gebruik genomen. 

Indien we boven de 328 leerlingen uitkomen, gaan we gebruik maken van het noodgebouw in Hagestein.

Andere vragen?
Mail gerust naar ingeborghokken@fluenta.nl of bel naar 0347-215005.